top of page
Algemene Tandheelkunde

Algemene tandheelkunde is het voorkomen en planmatig verhelpen van algemene klachten en het bieden van periodieke gebitscontroles en gebitssaneringen volgens de nieuwste ontwikkelingen. U kunt erop rekenen dat dat gebeurt met de meest geavanceerde apparatuur. Het doel is zowel een duurzaam als een fraai resultaat.

Periodieke Controle

In onze praktijk worden alle gebitten regelmatig gecontroleerd. Er wordt gecontroleerd op cariës (gaatjes) en op de conditie van de slijmvliezen en het tandvlees (parodontium). Een geringe hoeveelheid tandsteen wordt direct bij de controle verwijderd door de tandarts of de preventie assistente. Als uitgebreidere zorg nodig is, verwijzen we u door naar onze paro preventie assistente, de mondhygiëniste of een collega parodontoloog.

Röntgenfoto's

Een keer in de zoveel tijd worden er röntgenfoto’s gemaakt. De frequentie hiervan hangt af van de conditie van uw gebit. Deze foto’s worden door ons vooral gemaakt om tussen de tanden en kiezen te controleren of er sprake is van cariës (gaatjes).

Conserverende Tandheelkunde

Het repareren van gaatjes wordt ook wel conserveren genoemd. Het tandbederf (cariës) wordt weggenomen en er wordt een vulling (restauratie) aangebracht. In onze praktijk werken we alleen met wit vulmateriaal (composiet).

Na vervaardiging van de restauratie in uw eigen tandkleur, kunt u meteen weer eten en drinken, omdat wij de vulmaterialen meteen uitharden. 

Wortelkanaalbehandeling 

Het weefsel in de wortel van tanden en kiezen kan onder anderen door tandbederf of door een lekkende vulling ontstoken raken. Ontstoken tandweefsel geneest niet meer. Dan is het van belang om het ontstoken weefsel uit de kanalen te verwijderen en deze ruimten af te sluiten met een vulmateriaal, dit noemt men een wortelkanaalbehandeling.

Tijdens de wortelkanaalbehandeling maakt de tandarts uw tand of kies open en verwijdert het ontstoken weefsel. Daarna reinigt de tandarts het kanaal met kleine vijltjes en spoelt die met een desinfecterende spoelvloeistof. Vervolgens worden de kanalen gevuld. Na de wortelkanaalbehandeling maakt de tandarts uw tand of kies weer dicht met een vulling.

De wortelkanaalbehandeling gebeurt onder plaatselijke verdoving als uw tandweefsel nog (gedeeltelijk) ‘levend’ is. Als het tandweefsel al is afgestorven is verdoving soms niet nodig. 

Kroon -en brugwerk

Kronen en bruggen vormen een duurzaam alternatief als er onvoldoende houvast is voor een gewone vulling. Kronen en bruggen worden ook gebruikt ter verbetering van het uiterlijk, bijvoorbeeld als de tanden en kiezen in de mond verkleurd of slecht gevormd zijn.

Extracties en Prothetiek

Ook het trekken van gebitselementen en het vervaardigen van partiële of volledige protheses behoort tot de algemene tandheelkunde. Vaak verwijzen wij u voor prothetiek naar onze tandprotheticus.

bottom of page